Adopted Child List 2019-20

S. No. Adopted By Donation Per Month  Child Name of CWSN
1. Vicky Kharbanda 1000/- Ajay
3. Rachna Gupta 1000/- Nitesh
4. Rajnish Kumar 1000/- Monu
5. Surender Garg 1000/- Nidhi Behl
6. Pooja Sarkar 1000/- Sukhbir
7. Mahesh Sharma 1000/- Ritesh
8. Neena Sood 1000/- Gunjan
9. Dharshan Rana 1000/- Damini
10. Surender Sen 1500/- Asha Devi
11. S.P Sharma - 1000/ Mamta Devi
12. Chaani Narag - 1000/ Ishan Nayak
13. Manik Gupta- 1000/ Abhisek
14. Jai Singh - 1000/ Bharti
15. B.S. Thakur - 1000/ Rakhi
16. Manoj Gupta - 1000/ Disha
17. Anil Sood - 1000/ Dharmender
18. Arun Sharma - 1000/ Diya
19. Rajender Singh 1000/- Himsesh
20. Ram Sawroop ji - 1000/ Manish
21. Sandeep Chandel - 1000/ Bhuneshwari
22. Dr Shusma Dutta - 1000/ Pooja Devi
23. Ravinder Chandel Ji - 1000/ Nitika
24. Dr. Chander Kant Pande - 1000/ Palak
25. Narender Kharbanda - 1000/ Anil
26. B.B. Kaushal ji - 2000/ Bhanu
27. Smt Ajay Sharma - 1000/ Rahul
28. Miss Shusma Sharma - 1000/ Puneet
29. Ankur Sharma - 1000/- Karn
30. Sh R.K Soni - 1000/ Ritika
31. Promil Rahi 2000/- Pusp Raj and Tanvi
32. Smt. Hemant Sharma 1000/ Shani dev
33. Smt. Rakhi Chug 1000/- Prem Lata
34 Sh Anuj Kumar 1000/ Deepali
35 Smt Anuradha Jain 1000/- Shaksh[
36 Dr Paras Ram 1000/- Hirul
37 Parveen Aggarwal 1000/- Sonakshi
38 Smt. Girija Gautom 1000/- Akash
39 Shrishti Jain 1000/- Bhawna
40 Promil Thakur 1000/- Minakshi
41 Puran Chand 1000/- Rma Devi
42 Umesh Kumar 1000/- Anita

           

Sr No

Name of CWSN

Name of Special School

Adopted By

1

Samiksha

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

2

Pooja

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

3

Neha

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

4

Sonia - 1

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

5

Sonia - 2

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

6

Durga

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

7

Suman

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

8

Pardeep

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

9

Rahul - 1

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

10

Rahul - 2

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

11

Aman

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

12

Rohit

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

13

Mukesh

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

14

Akshay

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

15

Gopal Krishan

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

16

Vivek

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

17

I M Seema

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

18

Chuni Lal

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

19

Dikshita

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen

20

Dixit

SAKAR Special School Padhar

Dr. Ramesh Sen